Drogie dzieciaki!

Szkoła Językowa BEST CJO z Czechowic-Dziedzic ma dla Was niespodziankę – wakacyjny konkurs plastyczny, w którym można wygrać semestralne kursy językowe „Teddy Eddy” odbywające się w BEST, oraz nagrody dodatkowe od Starej Kablowni.

A co należy zrobić?

  • pod rysunkiem znajdziecie niebieski przycis „karta pracy”
  • należy ją wydrukowac i narysować na niej, jak Miś Teddy Eddy spędza wakacje. Jedyne ograniczenie – to Wasza wyobraźnia!
  • rysunek na karcie pracy można przynieść najpóźniej do dnia 14 czerwca (I edycja) oraz do 16 sierpnia (II edycja) do siedziby BEST CJO Czechowice (ul. Kolejowa 15, w godzinach urzędowania szkoły), do administracji CH Stara Kablownia (II piętro, pon-pt w godzinach 8:30-16:00) lub też przesłać skan rysunku w formie elektronicznej na adres mailowy: czechowice@bestcentrum.pl
  • pamiętajcie Rodzice i Opiekunowie, aby zaznaczyć na karcie pracy wszystkie zgody dot. przetwarzania danych osobowych – inaczej karta nie będzie ważna

Konkurs będzie miał 2 edycje – druga, która rozpocznie się 16 sierpnia, a zadaniem konkursowym będzie przedstawienie Misia Teddy Eddy w szkole.

Rozstrzygnięcie edycji i wręczenie nagród odbędzie się odpowiednio: 15.06 oraz 26.08, w CH Stara Kablownia.

Zwycięzcy będą informowani poprzez fan page, a także telefonicznie (pod numer zgłoszony na karcie pracy).